BudControlling to firma skupiająca specjalistów, rzeczoznawców, inspektorów z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej głównie w zakresie inwestycji przemysłowych, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa infrastrukturalnego, mieszkalnego i obiektów użyteczności publicznej. Zespół uzupełniają eksperci z dziedziny finansów, controllingu i zarządzania oraz prawa w zakresie umów na realizacje inwestycji i usługi podwykonawcze.

Występujemy zarówno po stronie Inwestorów i Generalnych Wykonawców pełniąc funkcję Projekt Managera, Inspektora Nadzoru, jak i po stronie Podwykonawców jako kontroler kosztów, kierownik budowy, kosztorysant, koordynator roszczeń wobec Inwestora (claimy), specjalista ds. rozliczeń robót oraz sprawując nadzór techniczny i jakościowy.